Betingelser - parkering med ParkX

Her finder du ParkX's betingelser ifm. bestilling af parkering i Københavns Lufthavn


Ydelse, parkering:
Ved bestilling af parkering og evt. rengøring på www.park-x.dk, indgås der en aftale mellem kunden og Park-X ApS, Københavns Lufthavn Terminal 3 øst, 3. sal, 2770 Kastrup, CVR-nr. 37286826 (i det følgende kaldet ParkX). Aftalen er bindende og kan kun annulleres såfremt fortrydelsesretten overholdes jævnfør afsnittet vedr. "Annullering".

Når reservation og betaling er gennemført, er ParkX forpligtet til at afhente og levere kundens bil i henhold til de af kunden ønskede tidspunkter og ved de af kunden ønskede terminaler. ParkX er endvidere forpligtet til at holde sig så opdateret som muligt om forventet landingstidspunkt ud fra flyinformationer på CPH's hjemmeside (www.cph.dk), således at ParkX er klar til aflevering af kundes bil efter landing, selv om tidspunktet er udenfor det bestilte.

Ydelse, Rengøring:
Ved bestilling og betaling af rengøring er ParkX forpligtet til at levere ydelsen inden bilen skal afleveres til kunden på det af kunden bestilte tidspunkt.

Såfremt tidspunktet ændres af kunden, uanset årsagen hertil, og ParkX derfor ikke er i stand til at levere ydelsen, tilbagebetales halvdelen af beløbet.  

Reparation af rude eller rudeskift:
Ved bestilling af reparation af rude eller rudeskift, skal kunden underrette ParkX om bilen er leaset eller privatejet og om, hvilken rude det drejer sig om. Dette kan oplyses i bemærkningsfeltet ved bestilling eller på mail til [email protected] ParkX vil derefter vende tilbage med pris, såfremt bilen ikke er dækket af forsikring eller leasingselskab.

Carglass står for alle reparationer af ruder og rudeskift hos ParkX, og reparation eller rudeskift vil foregå på ParkX’s adresse. Carglass reparerer altid, hvis dette er muligt, og Carglass monterer kun ruder af samme kvalitet, som bilfabrikken bruger.

Ved bestilling af reparation af stenslag accepteres Carglass gældende salgs- og leveringsbetingelser, http://www.carglass.dk/betingelserne/ herunder risikoen for, at ruden kan revne under stenslagsreparationen. Dette yder Carglass ingen garanti for.

Er rudeskaden dækket via forsikringen eller leasingselskabet, afregnes via dem og evt. selvrisiko opkræves af forsikringsselskabet. Er skaden ikke dækket via forsikringen eller leasingselskabet, afregnes via ParkX.

Bestilling af rudeskift kan kun lade sig gøre for parkeringer med en varighed på over 48 timer. Bestilling af reparation af rude kan kun lade sig gøre for parkeringer med en varighed på over 24 timer.    

Bestilling:
Parkering og eventuel rengøring samt øvrige serviceydelser bestilles på www.park-x.dk/bestilling-parkering.aspx. Når bestillingen er udført og betalt, modtager kunden en ordrebekræftelse på bestillingen. Ordrebrkræftelsen fremgår online, når bestillingen er afgivet samt på e-mail til den e-mail adresse, der er indtastet af kunden ved bestillingen.

Betalingsbetingelser:

Betalingen effektueres straks i forlængelse af bestillingen ud fra valg af periode samt eventuelle tillægsydelser. Der kan betales med følgende kort: MasterCard, Visa, JCB, UnionPay, American Express og Dankort. Ved betaling skal kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre indtastes.  

Bestillingen er kun gyldig såfremt betaling finder sted i henhold til ovenstående betalingsbetingelser. Vær dog opmærksom på at bestillingen er bindende og skal opsiges, såfremt den ikke skal bruges.

Aflevering af bil:
 
Når kunden bestiller parkering, skal kunden angive, hvornår bilen ønskes afleveret. Det er kundens eget ansvar at sikre, at der er tid nok til check-in og fremmøde ved gaten. ParkX kan derfor ikke stilles til ansvar, såfremt kunden har beregnet for lidt tid til dette og derfor ikke når flyet.

ParkX kan ligeledes ikke stilles til ansvar såfremt kunden kommer tidligere eller senere end det angivede tidspunkt eller kunden har taget fejl af terminalerne i lufthavnen eller ikke møder op i en af de 2 p-kældre hvor aflevering skal finde sted. ParkX er dog forpligtet til at vente 15 minutter efter det angivede tidspunkt, med mindre andet er aftalt. Såfremt kunden stadig ikke er mødt op efter 15 minutter fra det angivede tidspunkt, er det kundens eget ansvar at finde en anden løsning på parkering, og det indbetalte beløb til ParkX refunderes ikke.

Inden kunden kører ned i p-kælder P6 eller P8 trækkes en p-billet i automaten. Kunden er forpligtet til at videregive p-billetten til ParkX's medarbejder. Såfremt kunden kommer tidligere end angivet på bestillingen, og såfremt kunden ikke har meddelt ParkX herom senest 30 min. inden ankomst, er kunden forpligtet til at betale kr. 45,- for det første kvarter, og derefter pr. påbegyndt time. Beløbet faktureres kunden efterfølgende og kan betales via betalingskort eller bankoverførsel.

Såfremt kunden er forsinket pga trafikforhold eller andet, er kunden forpligtet til at meddele dette til ParkX via sms til tlf. +45 51 38 11 00 senest 30 minutter før det af kunden angivede afleveringstidspunkt. ParkX kan ikke stilles til ansvar hvis kunden ændrer afleveringstidspunktet pga. forsinkelser og derfor ikke når det planlagte fly.

Ved sene bestillinger mindre end 3 timer til bilen skal afleveres, er det vigtigt at ParkX kontaktes på tlf. 51 38 11 00 for at sikre at der er en medarbejder klar til at tage i mod bilen. Såfremt ParkX ikke kontaktes i forvejen, kan ParkX ikke garantere at der er en medarbejder til rådighed.

ParkX er forpligtet til at være til stede i p-kælderen (P6 eller P8) ved den af kunden bestilte terminal på den af kunden bestilte dato og klokkeslet forudsat at bestillingen er ParkX i hænde senest 3 timer inden bestillingen tages i brug. Under menuen "Københavns Lufthavn" er der et oversigtskort over de forskellige terminaler i Københavns Lufthavn og en angivelse af, hvor ParkX står klar til at tage imod kundens bil. Derudover sendes en vejledning pr. e-mail sammen med ordrebekræftelsen lige efter bestilling og betaling er foretaget. I vejlendningen er der en præcis angivelse af, hvor ParkX står klar, både ved aflevering og afhentning af bilen.

Såfremt det planlagte fly er forsinket eller aflyst, er det kundens ansvar at underrette ParkX herom hurtigst muligt, når kunden er bekendt med forsinkelsen eller aflysningen. Såfremt kunden rykker afrejsetidspunktet pga. forsinkelse eller aflysning af flyafgangen, er ParkX forpligtet til at afhente og levere kundens bil i henhold til de nye tidspunkter. Dette er dog kun gældende såfremt ParkX underrettes herom via sms på tlf. +45 51 38 11 00 senest 2 timer før det af kunden bestilte afleveringstidspunkt. 

Såfremt parkeringsperioden forkortes uanset årsagen, herunder aflysning i flyafgangen, er ParkX ikke forpligtet til at tilbagebetale differencen i forhold til den bestilte periode.
    
Afhentning af bil:
Når kunden bestiller parkering, skal kunden angive, hvornår det planlagte fly lander. Det er ParkX's ansvar at holde sig opdateret ud fra CPH's hjemmeside (www.cph.dk) i forhold til kundens fly, for at sikre at ParkX er til stede ved den af kunden bestilte terminal på det tidspunkt hvor kunden er landet og er klar til afhentning af bilen, uanset om flyet lander tidligere eller senere end forventet. Dog kan ParkX ikke stilles til ansvar, såfremt der opstår pludselige ændringer, der betyder at ParkX ikke vil være i stand til at nå frem. ParkX er dog forpligtet til at levere kundens bil så hurtigt, det kan lade sig gøre.

Kunden er forpligtet til at underrette ParkX om eventuelle ændringer i forhold til landingstidspunktet, såfremt kunden er bekendt herom. Dette skal ske hurtigst muligt via sms til tlf. +45 51 38 11 00.

Såfremt den planlagte flyafgang annulleres, er kunden forpligtet til, så snart kunden er bekendt hermed, at underrette ParkX om annulleringen via sms på telefon +45 51 38 11 00. Samtidig er kunden forpligtet til at underrette ParkX om, hvilket flyselskab, flynr. og forventet ankomsttidspunkt der ændres til. Ud fra det ændrede flynummer er det ParksX's ansvar at holde sig opdateret på landingstidspunktet ud fra CPH's hjemmeside.

Ved ændring af fly kan ParkX ikke stilles til ansvar ved ikke at være til stede såfremt kunden ikke har oplyst ParkX herom eller oplysningen kommer for sent, så det ikke er muligt for ParkX at nå frem. ParkX skal underrettes senest 3 timer før forventet landingstidspunkt. ParkX kan ligeledes ikke stilles til ansvar, såfremt CPH's hjemmeside ikke er opdateret, eller der ikke er data på det pågældende fly.

Såfremt parkeringsperioden forkortes uanset årsagen, er ParkX ikke forpligtet til at tilbagebetale differencen i forhold til den bestilte periode.

Såfremt parkeringsperioden forlænges uanset årsag er kunden forpligtet til at betale ParkX kr. 95,- pr. ekstra døgn ud over den af kunden bestilte periode. Afregning for evt. forlængelse af periode sker ved at kunden efterfølgende faktureres for dette, og kunden kan betale via betalingskort eller bankoverførsel.

Såfremt kunden har indtastet forkert dato, tidspunkt eller flynummer på bestillingen, og dette bevirker at ParkX forgæves holder klar med kundens bil, opkræves kr. 250,- for ekstra kørsel og ventetid. Beløbet faktureres kunden efterfølgende og kan betales via betalingskort eller bankoverførsel.

Annullering af ordren/fortrydelsesret:
Såfremt kunden ønsker at annullere ordren, er der 14 dages fortrydelsesret. Annulleringen skal ske skriftligt via e-mail til [email protected] eller via SMS på tlf. +45 51 38 11 00 indenfor 14 dage efter bestillingstidspunktet, dog senest 2 dage før parkeringen skal tages i brug. Såfremt annullering sker i tide, er ParkX forpligtet til at tilbagebetale det fulde beløb til kundens betalingskort. Hvis annullering finder sted senere og uanset årsag er kunden forpligtet til at underrette ParkX herom. ParkX er derimod ikke forpligtet til at tilbagebetale beløbet til kunden, og ParkX er berettiget til at opkræve det fulde beløb på bestillingen.

Hvis afbestilling sker senere end 12 timer før forventet ankomst, skal det ske på SMS på tlf. +45 51 38 11 00. 

Afbestillingsforsikring
Ved køb af afbestillingsforsikring kan afbestilling finde sted op til 2 timer før parkeringen skal tages i brug, også selvom der er gået mere end 14 dage fra bestillingstidspunktet, hvorved ParkX er forpligtet til at tilbagebetale beløbet på parkering og eventuelle serviceydelser. ParkX er dog ikke forpligtet til at tilbagebetale beløbet for afbestillingsforsikringen. Annulleringen skal ske skriftligt via e-mail til [email protected] eller på SMS på tlf. + 45 51 38 11 00. Hvis annullering finder sted senere og uanset årsag er kunden forpligtet til at underrette ParkX herom. ParkX er derimod ikke forpligtet til at tilbagebetale beløbet til kunden, og ParkX er berettiget til at opkræve det fulde beløb på bestillingen.     

Hvis afbestilling sker senere end 12 timer før forventet ankomst, skal det ske på SMS på tlf. +45 51 38 11 00. 
      
Indbrud og skader:
ParkX påtager sig intet ansvar i forbindelse med ulykker, tyveri, skader på personer, biler, udstyr og effekter i bilen, mens bilen holder parkeret.

Såfremt der pådrages skader på bilen under kørsel til/fra parkeringsanlæg, er det kundens egen forsikring, der skal dække - dog er ParkX forsikret således at ParkX's forsikring dækker kundens præmieforhøjelse og/eller selvrisiko.
 
Force majeure:
Såfremt levering i henhold til bestilling og efter betaling forsinkes eller udelukkes som følge af  uforudsete forhold, som ParkX ikke er herre over, herunder, men ikke begrænset  til, krig, mobilisering, terrorhandlinger (herunder trusler om sådanne), brand,  strejke, boykot, blokade og lockout, lukning af lufthavnen eller af bagagehåndtering i lufthavnen og/eller  naturkatastrofer, udsættes leveringstiden i tilsvarende kalenderdage.

;